Fetal Risk

Etken Madde İndeksi

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b · c · ç · d · e · f · g · h · ı · i · j · k · l · m · n · o · ö · p · r · s · ş · t · u · ü · v · y · z

atezolizumab (FDA-USA)

Atezolizumab gebe kadınlara uygulandığında, etki mekanizması nedeniyle, fetal zarara neden olabilir. Gebe kadınlarda Atezolizumab kullanılmasına ilişkin veri yoktur. Deneysel hayvan çalışmalarında, PD-L1/PD-1 yolağı inhibisyonunun gelişmekte olan fetüsün bağışıkla ilişkili reddedilme (rejeksiyon) riskinde artışa neden olabileceği ve bu durumun fetal ölümle sonuçlanabileceği gösterilmiştir. Bu ilaç gebelik sırasında kullanılırsa veya hasta bu ilacı alırken gebe kalırsa hastaya fetüse zarar gelme riskinden söz ediniz.