Fetal Risk

Etken Madde İndeksi

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · a · b · c · ç · d · e · f · g · h · ı · i · j · k · l · m · n · o · ö · p · r · s · ş · t · u · ü · v · y · z

obetikolik asit (FDA-USA)

Obetikolik Asidin gebelik sırasında insanlarda kullanılmasına ilişkin sınırlı veriler, ilaçla ilişkili risk konusunda bilgi sağlamaya yeterli değildir. Hayvan üreme çalışmalarında organogenez döneminde gebe sıçanlara ve tavşanlara insanlar için önerilen maksimum doz (MRHD) olan 10 mg’ın sırasıyla 13 kat ve 6 kat üzerinde Obetikolik Asit uygulandığında gelişimsel anormallikler veya fetal zarar gözlenmemiştir.